VB-Groep

VB GO

Waarom kiezen voor VB GO?

  • Vertrouwde partner met vaste aanspreekpunten
  • Integrale aanpak inclusief planontwikkeling
  • Zekerheid en continuïteit bij verduurzaming
  • Vaste bouwpartners met innovatiekracht
  • Sociale ondersteuning inclusief bewonerscommunicatie
  • Combinatie met bouwconcepten voor vervangende nieuwbouw mogelijk

Weten wat je kunt verwachten

Bij de pakken neerzitten, dat is voor ons geen optie. Want het fundament voor een beter later leg je nu. Met VB GO bieden wij een oplossing. Van visie, strategie, initiatie- en ontwerp, tot realisatie en beheer: wij zijn een baken van rust op het gebied van groot onderhoud en het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Met onze kennis en kunde ontzorgen we en dragen we per project de best passende aanpak aan. We zijn proactief in het aandragen van oplossingen, helder en transparant in onze communicatie. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Procesmatige aanpak

Lees meer over onze aanpak

Van alle markten thuis

Samen met de opdrachtgever kijken we waar de behoeftes liggen: van initiatief tot planontwerp op maat tot in een later stadium aanhaken bij een project. We luisteren aandachtig naar de wensen. Zijn die wat complexer? Geen probleem, wij regelen het. Vanuit levensduurvisie van de woning, stellen we een pakket van bouwkundige, sociale en duurzaamheidsmaatregelen samen. Altijd met oog voor de bewoner. Soms in één keer, soms in een paar logische stappen, maar altijd met onze ogen gericht op een succesvol projectverloop. Zo komen we gezamenlijk tot het beste resultaat. Dat is groots in onderhoud!

Veiligheid bewoners en omwonenden

Het renoveren en verduurzamen van een woning gebeurt vaak in bewoonde staat. Het is belangrijk om zowel bij bewoners als omwonenden aandacht te vragen voor veiligheid in en rondom de woning.

Benieuwd hoe wij dat doen?

Ervaring

Wij hebben met onze VB GO aanpak inmiddels ruime ervaring opgedaan bij diverse opdrachtgevers door heel Noord-Brabant. Hierbij werken we met diverse vaste ontwerp- en realisatieteams aan een werkvoorraad woningen voor continu productie voor een aantal jaren. Middels een raamovereenkomst met daarin modellen en hulpmiddelen wordt bij diverse klanten samengewerkt volgens het principe van steeds beter en samen leren.

Een voorbeeld daarvan betreft de zeer bijzondere samenwerking in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Dit is een programmatische aanpak voor circa 2.200 woningen van drie corporaties die door vijf verschillende bouwbedrijven worden verduurzaamd. Ook hierin wordt op basis van continu productie voor meerdere jaren volgens een raamovereenkomst bedrijfsoverstijgend samengewerkt. Met als doelstelling het uitbreiden van de woningvoorraad naar circa 4.000 woningen met nog een paar nieuwe corporaties voor deze samenwerkende open keten.

VB ID - De standaard in bouwen

Bij het verduurzamen van woningen is ook een combinatie met vervangende nieuwbouw mogelijk. Hiervoor bieden we een oplossing met onze woonconcepten: VB ID. De standaard in bouwen.

Conceptueel bouwen met VB ID

Paul Uppelschoten

Directeur

Stel hier je vraag

  

= Verplicht veld