VB-Groep

Renovatie & Onderhoud

Met name in de woningbouw ligt een grote opgave om woningen te onderhouden en te verbeteren, inclusief de verduurzaming. Zowel op dit vlak als op het gebied van renoveren van scholen, kantoren en zorggebouwen hebben wij ruime ervaring. Daarbij werken we vaak met ‘de winkel open’ of in bewoonde woningen, wat een groot beroep doet op de omgang en communicatie met bewoners of gebruikers.

Waarom renoveren met VB Bouw?

  • Veel ervaring binnen de corporatiesector
  • Ontzorging mogelijk van planontwikkeling tot uitvoering
  • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming
  • Procesmatige aanpak mogelijk met VB GO
  • Oog voor sociale- en financiële aspecten
  • Betrokken medewerkers

Omgang met bewoners

Het renoveren van woningen gebeurt vaak in bewoonde staat. Dit vraagt veel van bewoners. We zijn volop aan het werk in en rondom de woning. Dat dit overlast veroorzaakt, kunnen we niet voorkomen. Wel kunnen we zorgen dat we duidelijk en tijdig communiceren met de bewoners, met ze meedenken en ons flexibel opstellen. Zo voorkomen we misverstanden en zorgen we voor wederzijds begrip.

Een aandachtspunt bij renoveren in bewoonde staat, is de veiligheid. Onze mensen en onderaannemers zijn als professionals gewend om veilig te werken. Maar een bewoner is niet gewend dat zijn woning tijdelijk een “bouwplaats” is met alles wat daarbij komt kijken. Wij maken de bewoner alert op zijn tijdelijk gewijzigde situatie. En we letten zelf extra goed op: op de bouwplaats en bij de aan- en afvoer van materialen.

Groot onderhoud

Met name voor corporaties voeren wij veel groot onderhoud uit. Daarbij verzorgen we alle bouwkundige ingrepen, waarbij we ook steeds vaker het planontwerp opstellen. Projectmatig onderhoud kunnen wij ook procesmatig aanpakken met ons concept VB GO. Hierbij gaan we van projecten naar trajecten, waarbij de klant en de bewoners technisch en sociaal worden ontzorgd. Met dit concept willen we samen met onze opdrachtgevers een stap vooruit zetten op het gebied van groot onderhoud.

Verduurzaming

Steeds vaker zien we dat opdrachtgevers groot onderhoud combineren met verduurzaming van hun woningbezit. Het woningbezit van corporaties moet nu al gemiddeld energielabel B hebben en uiteindelijk zelfs CO2-neutraal en aardgasloos worden. Corporaties vragen steeds vaker aan de markt om de beste oplossingen. We denken daar graag in mee en delen onze kennis en ervaring om samen tot de best passende oplossing te komen.

Verduurzaming van woningen kan door deze in één keer grootschalig aan te pakken en aardgasloos of Nul op de Meter te maken, maar het kan ook stapsgewijs. Daarbij volgen we bij voorkeur de trias energetica. Beperken van de energievraag is daarbij de eerste stap, waarmee we warmteverliezen voorkomen. Daarna komen de zuinige installaties en de energie die we dan nog nodig hebben wekken we op met bijvoorbeeld PV-panelen of gebruik van andere duurzame bronnen zoals warmte-koude-opslag. Dit heeft ook voordelen voor de bewoners, zeker met de sterk stijgende energieprijzen.

Bewonerscommunicatie

Wij kijken graag samen met onze opdrachtgevers naar de mogelijkheden van hun plannen. En dan niet alleen bouwtechnisch maar ook in sociaal opzicht. Corporaties leggen de bewonerscommunicatie rondom groot onderhoud steeds vaker neer bij bouwbedrijven. Onze organisatie is daarop ingericht met communicatiespecialisten en eigen wooncoaches die de bewoners bijstaan. Goede communicatie en omgang met bewoners zijn voor ons belangrijke uitgangspunten om een project tot een succes te maken. Hiervoor maken we gebruik van diverse (digitale) hulpmiddelen en worden overlegvormen op maat ingezet.

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak in plaats van een aanpak per project.

Lees meer

Vrijblijvend kennismaken?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  

= Verplicht veld