VB-Groep

Nieuwbouw

Wij hebben veel specialistische kennis in huis en bieden daardoor een breed scala aan nieuwbouw. Dit varieert van seriematige woningbouw en bedrijfsgebouwen tot hotelbouw, scholenbouw en bouwen voor de zorgsector. Zowel grondgebonden als hoogbouw.

Waarom nieuwbouw met VB Bouw?

  • Ruime kennis en ervaring op het gebied van nieuwbouw
  • Opdrachtgever staat centraal
  • Langdurige samenwerking
  • Vaste bouwteampartners
  • Betrokken medewerkers

Langdurige samenwerking

Onze voorkeur gaat uit naar een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. We werken graag in bouwteam. Samen met onze partners werken we de bouwplannen uit en bepalen we de meest efficiënte aanpak. We kijken niet alleen naar bouwtechniek, maar houden ook rekening met de omgeving en de gebruikers of bewoners. Het voordeel van het werken in een bouwteam zit in de langdurige samenwerking. Je leert elkaar beter kennen en kunt dus beter op elkaar inspelen. Dit levert een voordeel op in het proces en in het eindproduct.

Bouwteampartners

We werken nauw samen met onze bouwteampartners: onderaannemers en adviseurs waar we al jarenlang mee werken. Onze doelen zijn altijd gericht op de lange termijn en wij kiezen voor vaste partners die passen bij deze langetermijndoelen. Met deze vaste partners kijken we al in het voortraject naar de beste aanpak en oplossingen. Doordat wij langdurige samenwerkingen aangaan zijn wij goed op elkaar ingespeeld en hebben we aan een half woord genoeg. Dit zorgt uiteindelijk voor tijdwinst en lagere faalkosten.

Specialisten

De specialistische kennis van de verschillende nieuwbouwsectoren wordt gevormd door onze mensen. Ons belangrijkste kapitaal, daar zijn we zuinig op. Onze medewerkers hebben een grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheden. Velen van hen werken al jaren bij ons. Met onze VB Academy zorgen we ervoor dat kennis wordt overgedragen op de nieuwe generatie. Zo borgen we dat deze specialistische kennis binnen onze organisatie behouden blijft.

Hoogbouw

Hoogbouw is een vak apart. Naast logistiek spelen ook weersinvloeden, veiligheid en luchtdichtheid vanwege de hoge winddruk op deze hoogte een belangrijke rol. Een hoogbouwproject vereist specialistische kennis, met ruime ervaring binnen het projectteam. Wij hebben de ervaring, kennis en mensen in huis om hoogbouw tot een succesvol project te maken. Daarbij zijn we niet gebonden aan één bouwmethode, maar kijken we graag samen naar de beste keuzes.

BREEAM

Vooral bij utiliteitsgebouwen vragen opdrachtgevers steeds vaker om een BREEAM-certificering. BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact. Wij hebben de nodige ervaring met BREEAM-certificeringen, als ook met het behalen van de maximale score, BREEAM Outstanding. Daarvoor is het noodzakelijk om in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken. Wij kunnen maximaal ondersteunen in dit gehele traject, vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering.

BREEAM

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een veelbesproken onderwerp. Naar verwachting zal deze wet per 1 juli 2023 stapsgewijs in werking treden. Doel van de wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht. Samen met de Omgevingswet zal de Wkb ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Private kwaliteitsborgers zullen toezicht houden op het bouwproces en de aansprakelijkheid van bouwbedrijven wordt verruimd.

Alhoewel nog niet alles van deze wet bekend is, zien wij kansen. Om ons optimaal voor te bereiden hebben wij een aantal jaren geleden al pilots opgezet met werken volgens de Wkb. Daar hebben we veel van geleerd. Wij zijn dus ook in dat opzicht klaar voor de toekomst.

VB ID - De standaard in bouwen

VB ID is de standaard in bouwen. Het idee van woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen. De standaard in bouwen.

Conceptueel bouwen met VB ID

Vrijblijvend kennismaken?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  

= Verplicht veld