VB-Groep

Certificeringen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom hebben we een aantal certificeringen en participeren we in diverse brancheverenigingen.

De beleidsverklaring over het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en duurzaamheidsbeleid is op te vragen via info@vbbouw.nl.

Certificeringen

ISO 9001:2015

Met ons ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO 14001:2015

Ons ISO 14001:2015 certificaat geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de strengste richtlijnen.

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificering heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het aantal ongevallen te verminderen. Wij beschikken over VCA** 2017/6.0.

MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is ontwikkeld om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de implementatie van het MVO-beleid.

Lidmaatschappen

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio's en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Netwerk Conceptueel Bouwen

NCB brengt vraag en aanbod op het gebied van conceptueel bouwen samen met als doel om duurzaam en betaalbaar wonen haalbaar te maken.

RENDA

Het netwerk voor professionals in de sociale woningbouw.

Woningborg

Woningborg verzekert het risico van een aannemer die failliet gaat tijdens de bouw en zorgt dat de woning wordt afgebouwd of dat de reeds betaalde aanneemtermijnen worden terugbetaald.

WoningBouwersNL

WoningBouwersNL is een vereniging van woningbouwspecialisten. Zij hebben de expertise, het inzicht en het innovatieve vermogen om de woningmarkt naar een hoger plan te trekken, met oplossingen te komen voor het woningtekort en alle vraagstukken die daar omheen hangen.