VB-Groep

Nieuwbouw De Driesprong Breda

Plaats Breda
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma 53 wooneenheden met VB Woonconcepten

27 woningen en 26 appartementen als onderdeel van wijk De Driesprong

Het project De Driesprong omvat de nieuwbouw van 27 woningen en 26 appartementen in Breda voor opdrachtgever WonenBreburg, en is uitgevoerd via de VB ID woonconcepten van VB Groep.

De Driesprong is een overzichtelijke buurt met nieuwe woningen rond een prachtig buurtpark. Er komen in totaal ongeveer 150 woningen waarvan 46 op vrije kavels. De Driesprong wordt een 30-km zone met eenrichtingsverkeer. Inmiddels zijn alle 27 woningen en 26 appartementen door VB Bouw gerealiseerd.

De nutsbedrijven hebben de bestaande infra verwijderd en op de nieuwe positie weer aangebracht. Dankzij duurzame maatregelen, zoals schil- en dakisolatie, zonnepanelen en slimme ventilatie, voldoen de nieuwe woningen aan de duurzaamheidseisen voor CO2-neutrale gebouwen.

VB ID woonconcepten

Woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen.

Bekijk de VB ID woonconcepten