VB-Groep

VB ID conceptwoningen in Klundert: “Slimmer, sneller en minder overlast”

23 mei 2024

“Een mooi voorbeeld van hoe Woonkwartier in de toekomst samen met partners kleinschalige nieuwbouwprojecten gaat ontwikkelen in wijken en kernen.” Met die woorden markeerde directeur-bestuurder Ruud van den Boom vorig jaar juni de start bouw van het project Mauritsweg in Klundert. Nog geen 6 maanden later ontvingen de huurders de sleutel van hun nieuwe thuis. Comfortabel, duurzaam en snel gerealiseerd als VB Gezinswoning, een van de conceptwoningen onder het label VB ID.

Woonkwartier is een middelgrote woningcorporatie in West-Brabant, met een portefeuille van zo’n 9.500 woningen in 18 dorpen en stadjes in de gemeenten Halderbergen, Steenbergen en Moerdijk. Dat zijn voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen; daar is in de kleinere kernen waar de corporatie actief is, de meeste behoefte aan. Zo ook in Klundert, waar aan de Mauritsweg 9 sociale huurwoningen plaatsmaakten voor 11 nieuwe betaalbare en energiezuinige woningen. Joost Nouws, projectleider vanuit Woonkwartier: “Bouwbedrijf Huybregts Relou was hier eerder al bezig met groot onderhoud/verduurzaming van ons bezit, dat dateert uit begin jaren ’50. Bij de opname bleek de technische staat van een negental woningen door verzakkingen zo slecht, dat sloop-nieuwbouw de enige reële optie was.”

Keuze voor conceptuele woningbouw 

Woonkwartier selecteerde VB Bouw, zusterbedrijf van Huybregts Relou, om de klus te klaren. Joost: “Diens voorstel, op basis van het woonconcept VB Gezinswoning, sprak ons het meeste aan. Om verschillende redenen. Woningen moeten aan steeds hogere eisen voldoen en in een conceptwoning zijn alle kennis en kunde die daarvoor nodig zijn, samengebracht. Omdat er veel werk en expertise wordt geïnvesteerd in het voortraject, is de eigenlijke bouwtijd heel kort. Dat scheelt tijd en geld. En omdat het werk op de bouwplaats veel sneller verloopt, is er ook minder overlast voor de omgeving. Dat zijn voor ons allemaal argumenten om te kiezen voor conceptuele woningbouw. Bovendien wilden we dat onze partner het hele traject zoveel mogelijk zelf invulde, inclusief aanvraag van vergunningen en communicatie. VB Bouw heeft ons wat dat betreft goed ontzorgd.”

Dialoog met bewoners en omwonenden 

De communicatie met toekomstige bewoners, omwonenden en de afstemming met de basisschool Het Palet verderop in de straat kregen vanuit woningcorporatie en bouwbedrijf veel aandacht. Op de dag dat wethouder Dingemans de symbolische eerste paal sloeg, ging het betrokken projectteam van Woonkwartier en VB Bouw langs de deuren van de direct omwonenden. Buurtbewoners kregen toen een ‘samen bouwen, samen vieren’-chocoladereep van het team. Plantenbakken aan de bouwhekken fleurden de boel op. Een nieuwsbrief hield iedereen regelmatig op de hoogte over de voortgang. Voor toekomstige bewoners was er een kijk-en-inmeetdag en er wordt binnenkort ook nog een buurtkennismaking georganiseerd. En ook met de basisschool was er overleg, over bijvoorbeeld de afstemming van transport en werkzaamheden in combinatie met het drukke verkeer aan begin en einde van de schooldag. Voor de nieuwsgierige leerlingen werd een rondleiding over de bouwplaats georganiseerd, waarbij ze van alles leerden over metselen, timmeren, isoleren en andere belangrijke bouwactiviteiten. En over de veiligheid uiteraard, het thema van het bezoek was dan ook “de bouwplaats is geen speelplaats.”

Het ging snel en het had zomaar nóg sneller gekund.
Jim Verschueren, Werkvoorbereider

Casco in acht dagen gereed 

Het ging snel en het had zomaar nóg sneller gekund, verzekert Jim Verschueren, werkvoorbereider bij VB Bouw. “Bij de sloop in maart 2023 werd asbest aangetroffen. Daar was natuurlijk wel onderzoek naar gedaan, maar niet onder de begane grond vloer. De sanering – die ook de planning van de boorstellingen in de war schopte – zorgde voor acht weken vertraging. Maar daarna konden we echt vaart maken. Vanaf het moment dat de fundering er lag, zetten we het hele casco van alle 11 woningen in acht werkdagen neer. Met ribcassette begane grondvloeren, prefab meterkasten, prefab betonwanden - in de fabriek al voorzien van kozijnen en beglazing - prefab binnenwanden en kanaalplaat verdiepingsvloeren. Daarna gingen de dakplaten erop en konden binnen de installateurs en afbouwploeg aan de slag. Uiteindelijk hebben we de woningen op 11 december 2023 technisch opgeleverd en ontvingen de nieuwe bewoners nog voor het einde van het jaar de sleutel van hun nieuwe thuis.” 

Maatwerk voor Woonkwartier 

De nieuwe sociale huurwoningen zijn standaard VB ID conceptwoningen, maar uiteraard wel specifiek voor Woonkwartier uitgewerkt. Joost: “Hier in Klundert bestaat vooral behoefte aan compacte, grondgebonden woningen voor kleine gezinnen. We hebben daarom gekozen voor een VB Gezinswoning met twee slaapkamers en een beukmaat van 4,90 meter. Een energiezuinige A+++ woning met warmtepompsysteem en zonnepanelen. Onze huurders zijn er erg over te spreken. Niet in de laatste plaats vanwege de lage energierekening.” 

Leerpunten liggen veelal op het procesmatige vlak. Zo kom je tot steeds verdere optimalisatie van je concept.
Jim Verschueren, Werkvoorbereider

Leren en optimaliseren

VB Bouw en de andere bouwbedrijven binnen VB Groep deden eerder al ervaring op met conceptuele woningbouw. Maar het project in Klundert is de eerste keer dat het doorontwikkelde VB ID concept voor VB Bouw in de praktijk werd gebracht. Een pilot dus voor VB Bouw waarvan je dient te leren. “Als een conceptwoning goed staat, gaat er veel minder tijd naar werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoering,” vervolgt Jim. “De uitvoering gaat veel sneller, omdat alle betrokken partijen op elkaar zijn ingespeeld en precies duidelijk is wie wanneer wat moet doen. Leerpunten liggen vooral op het procesmatige vlak. We ontdekten bijvoorbeeld dat het aansluiten van de prefab meterkasten efficiënter kan. En we willen onderzoeken of we het plaatsen van de trappen niet meteen met de ruwbouw kunnen meenemen. Zo kom je tot steeds verdere optimalisatie van je concept.” 

Conceptueel bouwen heeft de toekomst

De leerpunten van Joost? “De bouw van een conceptwoning gaat snel, omdat er veel tijd in het voortraject wordt gestopt. Die voorbereiding vraagt soms meer tijd dan je verwacht of zou willen. Er moet best veel worden afgestemd, qua haalbaarheid en financiële kaders bijvoorbeeld. Bepaald maatwerk vraagt tijd, zoals de aanleg van de achterpaden en parkeerplaatsen. Net voor de vergunningsaanvraag werd besloten om de vlizotrap naar zolder te vervangen door een vaste trap. Zo’n late afwijking is een uitdaging. Een ander leerpunt is om voortdurend te blijven anticiperen op de weersomstandigheden. Specifiek met betrekking tot communicatie richting bewoners en omwonenden, zodat zij het gevoel hebben en houden dat zij onderdeel van het proces zijn.

Uiteindelijk hebben we precies gekregen wat we hadden besteld: 11 mooie, kwalitatief uitstekende en energiezuinige woningen die echt iets toevoegen aan ons bezit. Samen gerealiseerd in prettige samenwerking. Wat mij betreft mag daar nog wel eens een vervolg op komen. Met een conceptwoning heb je in feite een keuzepakket aan bewezen oplossingen en best practices, uitgevoerd door een beproefd team. Conceptueel bouwen heeft de toekomst.”

VB ID

VB ID is de standaard in bouwen. Het idee van woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen. Nieuwsgierig welke woonconcepten?

Bekijk de VB ID woonconcepten