VB-Groep

Bouw conceptwoningen Klundert gestart

10 juli 2023

Het is zover: de heipalen zitten in de grond. VB Bouw is gestart met de nieuwbouw van 11 duurzame woningen voor woningcorporatie Woonkwartier aan de Mauritsweg in Klundert. Bij dit project passen wij onze VB ID conceptwoningen toe. Om de start bouw samen te vieren, sloeg wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk op dinsdag 4 juli symbolisch een hoekbaak op één van de hoeken waar de conceptuele woningen dit najaar verschijnen.

De oude woningen moesten gesloopt worden omdat deze scheef gezakt waren. Herstel van de woningen was geen optie en er werd gekozen om nieuwe mooie energiezuinige woningen te bouwen. Hiermee spelen we in op de actuele maatschappelijke vraag naar kleinere, betaalbare woningen in de dorpskern van Klundert.

Woningtekort en nieuwbouwopgave

Ruud van den Boom, Directeur-bestuurder van Woonkwartier: “We mogen samen trots zijn dat we na een wat langere aanloop zijn gestart. De Mauritsweg is een mooi voorbeeld van een project waarmee Woonkwartier in de toekomst samen met partners, bewoners en omwonenden vaker en op meerdere plaatsen in wijken en kernen kleinschaligere nieuwbouwprojecten gaat ontwikkelen en realiseren. Op deze manier spelen we in op het woningtekort en de nieuwbouwopgave. En dragen we gezamenlijk ons steentje bij."

Samen vooruitblikken

Paul Uppelschoten, directeur VB ID vult aan: “Als bouwer biedt een project als de Mauritsweg een prachtige kans om samen in te spelen op toekomstige bouwopgaven. Bij dit project passen wij onze VB ID conceptwoningen toe. In plaats van traditioneel bouwen, gaan we op deze manier veel meer richting prefab bouwen. Dit heeft voordelen als een kortere bouwtijd, minder overlast en minder faalkosten. Ook leveren we samen met de gemeente en Woonkwartier een bijdrage aan een duurzamere wijk en tegelijkertijd meer differentiatie.”

Dit project biedt een prachtige kans om in te spelen op de toekomstige bouwopgaven, met het toepassen van onze conceptuele woningen.
Paul Uppelschoten, Directeur

“We begrijpen dat gezien de wat langere aanlooptijd, omwonenden zich mogelijk zorgen maken over de korte bouwtijd van deze conceptuele woningen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat voor het eind van dit jaar 11 prachtige woningen zijn opgeleverd. Toekomstige huurders kunnen dan met plezier aan hun nieuwe woonavontuur beginnen.”

Samen bouwen is samen vieren: ook met omwonenden

De buurtbewoners zijn ook betrokken bij het project. Ruud van den Boom: “Samen bouwen is samen vieren. Dat doe je niet alleen met partners en de gemeente, maar belangrijker nog; ook met omwonenden. Bij bouwwerkzaamheden kan er namelijk overlast ontstaan. Vanzelfsprekend proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. We zijn de omwonenden dankbaar om samen te kunnen bouwen aan deze fijne wijk. Om die reden hebben hebben onze collega’s van Woonkwartier samen met onze partner VB Bouw een heerlijke chocoladeattentie bij alle direct omwonenden afgegeven. Immers fijn wonen gaat verder dan alleen je eigen woning.”

Blijvend investeren in leefbare wijken

Wethouder Danny Dingemans sloot af met de woorden dat we samen trots mogen zijn op dit mooie project in Klundert. “Doordat we nieuwbouwwoningen toevoegen aan een bestaande wijk als de Mauritsweg in Klundert, werken we samen aan een vitale wijk. Op deze manier komen we tegemoet aan de actuele opgaven en behoeften. We hebben in Nederland veel vergelijkbare wijken als de Mauritsweg in Klundert. Als gemeente spelen wij hier graag in samenspraak met Woonkwartier blijvend op in. Om zo onze bestaande wijken en kernen leefbaar te houden.” Om deze woorden kracht bij te zetten, sloeg de wethouder de eerste paal. Vol vertrouwen op naar een mooie toekomst!

Nieuwbouw conceptwoningen Klundert

Voor Woonkwartier bouwen wij 11 woningen via onze innovatieve woonconcepten.

Bekijk de projectpagina voor de details