VB-Groep

Transformatie Leger des Heils Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever Leger des Heils
Programma Transformatie zorglocatie

Van verslavingszorg gebouw naar beschermde woonvorm voor daklozen

Eind 2020 zijn we gestart met de transformatie van het voormalig Novadic (verslavingszorg) gebouw. De nieuwe eindgebruiker Leger des Heils zal na de transformatie een beschermde woonvorm voor 27 daklozen, vaak met een verslaving en psychische problemen opzetten.

Transformatie van het gebouw hield in hoofdlijnen in, aanpassen lay-out van het gebouw, vervangen gehele E-W installatie het updaten van de bestaande cliëntenkamers, vervangen van pantry's en keuken, vervangen van alle systeemplafonds en vloerafwerking.

Belangrijkste aandachtspunt vanuit de vergunning is hierbij de brandwerende applicaties, brandcompartimentering. Hierdoor hebben al verschillende overleggen tussen brandweer, bevoegd gezag en opdrachtgever plaats gevonden.

Na aanleiding van alle ontvangen brandattesten en gemaakte proefopstelling zijn gegevens bij het Olo-loket ingediend.

Eind 2020 is het project binnen de planning en naar volle tevredenheid opgeleverd.