VB-Groep

Renovatie 81 woningen Lindeplein Breda

Plaats Breda
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma Renovatie 81 woningen
Opdrachtgever Wonen Breburg
Bekijk alle gegevens

Succesvolle ketensamenwerking in VB Groot Onderhoud

Al geruime tijd hebben we gezamenlijk met WonenBreburg ervaring opgedaan omtrent het toepassen van ketensamenwerking in groot onderhoud. Afspraak was dat bij het behalen van de afgesproken doelen we gezamenlijk vervolg zouden geven aan de ingeslagen weg.

Na eerst 81 woningen Outshoornstraat in Tilburg succesvol te hebben afgerond, kwam het vervolg op 79 woningen Vestingstraat te Breda. Hierna volgde 89 Kruizemuntweg te Tilburg. Vervolgens heeft de renovatie van 81 woningen te Breda plaatsgevonden.

Hierbij mogen we vanaf initiatieffase meepraten, meebeslissen en oordelen over hoe om te gaan met het bezit van de opdrachtgever. Naast werk levert het ons vooral kennis van de werk,- en denkwijze van een coöperatie op.

Het is een proeftuin waar we ideeën kunnen toepassen om bij succes later uit te rollen in de organisatie.

Voorbeelden hiervan zijn;

  • Digitaal afrekenen met alle onderaannemers in de cloud;
  • ABC-coasting;
  • Digitaal opnemen, (SnagR);
  • Social Return;
  • Verhogen betrokkenheid bouwplaats medewerkers middels zogenaamde "Daily Stands";
  • Kick off gespreken vóór aanvang van het werk met betrokkenen;
  • JIT-leveringen middels Leanworks.

Wederom het bewijs dat "Resultaat samen komt" en we trots kunnen zijn op het behaalde resultaat.

Projectdetails

Plaats Breda
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma Renovatie 81 woningen
Opdrachtgever Wonen Breburg