VB-Groep

Renovatie OBS De Fakkel Utrecht

Plaats Utrecht
Programma Basis school

Frisse, gezonde en eigentijdse school voor leerlingen De Fakkel

De Gemeente Utrecht wil dat er voor elk kind een plek is op een school in de buurt. Een fijne én gezonde plek. En dus lopen er nogal wat schoolverbouwingen in de snelgroeiende Domstad. Van Miltenburg Bouw en Onderhoud realiseerde voor De Fakkel een nieuwe leeromgeving die beantwoordt aan de normen van Frisse Scholen en aansluit bij de onderwijsvisie van deze basisschool.

Het schoolgebouw van De Fakkel in de Utrechtse Staatsliedenbuurt was na ruim 70 jaar dringend aan een upgrade toe, licht Richard Rot, projecteider bij Van Miltenburg, toe. “Enerzijds qua duurzaamheid en klimaatbeheersing. We hebben de gevels en dakschil aanvullend geïsoleerd en een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd. Elke klas heeft nu zijn eigen unit, zodat er precies naar behoefte wordt verwarmd/gekoeld en geventileerd. Een duurzame oplossing die zorgt voor een frisse en gezonde omgeving waarin leerlingen zich beter kunnen concentreren.”

Multifunctionele uitbreiding

Er werd niet alleen verbouwd, maar ook uitgebreid, zodat de huisvesting beter aansluit bij de onderwijsvisie van de Daltonschool. Omdat de school behoefte had aan een grotere speel/leer-ruimte, werd een multifunctionele zaal toegevoegd die ook kan worden ingezet voor naschoolse opvang. Daarnaast een stilteruimte, waar leerlingen zich kunnen terugtrekken om geconcentreerd te werken.

Inclusief stuk engineering

Het was vooraf duidelijk dat er asbestsanering moest plaatsvinden. Die werd uitgevoerd door het sloopbedrijf, direct voor de start van de (ver)bouwwerkzaamheden. Tijdens de realisatie is een stuk engineeringstraject opgepakt. Dankzij de voorbeeldige samenwerking met de opdrachtgever en de flexibele houding van onze eigen mensen en onze co-makers konden de leerlingen na de herfstvakantie op hun nieuwe plek aan de slag.

Advies van scholen(ver)bouwer

Natuurlijk moeten leerlingen en team het vernieuwde gebouw nog leren kennen en gebruiken. Er zullen ongetwijfeld nog de nodige vragen rijzen. Maar de eerste reacties zijn ronduit positief. Het feit dat Van Miltenburg met regelmaat projecten uitvoert voor het onderwijs, speelt daarin zeker mee. Bij ieder nieuw werk brengen we eerder opgedane kennis en ervaringen in en kunnen we de school gericht adviseren, ook al hebben we bij zo’n aanbesteding feitelijk alleen maar een uitvoerende rol. Vaak gaat het over heel praktische details, zoals stroomaansluitingen en ophangconstructies voor digiborden. We weten uit ervaring waar de aandachtspunten liggen en kunnen de opdrachtgever met die kennis behoeden voor onnodige kosten vanwege aanvullende werkzaamheden.