VB-Groep

Nieuwbouw Kentalis de TaalSter Nijmegen

Plaats Nijmegen
Opdrachtgever Stichting Kentalis Onderwijs
Programma Nieuwbouw en uitbreiding lokalen
Bekijk alle gegevens

Nieuwbouw in drie fases terwijl school operationeel is

In Nijmegen realiseren wij school “de TaalSter”. Deze school is onderdeel van de Koninklijke Kentalis. Deze organisatie ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben.

Het project bestaat uit 3 fasen welke tegelijk uitgevoerd worden. Fase 1 is een uitbreiding bestaande uit 4 lokalen met bijbehorende verkeers- en toiletruimten. Fase 2 is het slopen van de bestaande midden kern. Deze wordt herbouwd met 2 bouwlagen. In deze fase bevinden zich de personeelsruimte en vergaderruimtes. Fase 3 is het vervangen van 2 noodlokalen door 2 nieuwe lokalen.

De grootste uitdaging tijdens dit project is dat een groot gedeelte van de school gedurende de uitvoering door blijft draaien. Dit vraagt dus extra aandacht voor veiligheid en communicatie met de school over de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de aan- en afvoer van de materialen in combinatie met het halen en brengen van de leerlingen.

De lokalen zullen voor de vakantie opgeleverd worden. Na de bouwvak zullen de overige bouwdelen opgeleverd worden.

Projectdetails

Plaats Nijmegen
Opdrachtgever Stichting Kentalis Onderwijs
Programma Nieuwbouw en uitbreiding lokalen