VB-Groep

10 duurzame eengezinswoningen Hulsberg

Plaats Hulsberg
Opdrachtgever Wonen Zuid
Directievoering Probaat Projectmanagement Heerlen
Architect Croonen buro 5 Maastricht
Constructeur Ingenieursbureau Van der Werf & Nass
Bekijk alle gegevens

TurnKey gerealiseerd

In opdracht van Wonen Zuid heeft Smeets Bouw 10 duurzame eengezinswoningen in Hulsberg gerealiseerd.

Het begon in 2018 met de aanvraag van Sevagram voor de nieuwbouw van zorgcentrum Panhuys te Hulsberg. Rond het oude zorgcentrum stonden nog een aantal aanleunwoningen die minder goed in Sevagram's visie pasten. Door de bemiddeling van Smeets Bouw tussen Wonen Zuid en Sevagram zijn deze twee partijen tot een (ver-)koopovereenkomst gekomen. Zo kwamen de aanleunwoningen in de portefeuille van Wonen Zuid.

Vervolgens is Smeets in samenwerking met CRA Vastgoed geselecteerd als bouwteampartner voor Sevagram. Een mooie kans om in een vroeg stadium met Sevagram het plan te ontwikkelen en vervolgens te bouwen. Door dit bouwteam is de nodige subsidie opgehaald en is het nieuwe energie-neutrale zorgcentrum – dat verwarmd wordt met geothermie – gerealiseerd. Met de herontwikkeling van zorgcomplex Panhuys kwam voor Wonen Zuid grond vrij waarop Smeets momenteel op basis van een TurnKey contract 10 EPV woningen bouwt. EPV staat voor energieprestatievergoeding.

In het kader van duurzaamheid is hier gekozen is voor EPV woningen. Zeer energiezuinige woningen, optimaal geïsoleerd en aan één zijde van het dak voorzien van zonnepanelen. De huizen hebben een luchtwarmtepomp met daaraan gekoppeld een warmwaterboiler. De zonnepanelen - die niet op het dak liggen, maar die het dak vormen - wekken energie op die gebruikt wordt door de warmtepomp voor het verwarmen van de woning, warm water en ventilatie. Daarnaast liggen extra zonnepanelen op het dak die energie opwekken voor huishoudelijke apparaten. De woningen zijn gasloos. Verwarming van de woning en het water gebeurt volledig elektrisch, net als het koken. Om aan te tonen dat de zonnepanelen voldoende opbrengen om middels de warmtepomp en boiler de woningen te voorzien van verwarming en warm water zal Smeets Bouw conform contract tien jaar lang het energieverbruik van deze woningen monitoren voor Wonen Zuid. Om aan deze contractuele verplichting te voldoen werd zoveel geanticipeerd op de nieuwe BENG-eisen die vanaf 2021 verplicht zijn.

De bewoners betalen straks, naast de maandelijkse huur, ook een energie-prestatievergoeding aan Wonen Zuid. Deze EPV-vergoeding is een vergoeding voor de via de zonnepanelen opgewekte elektriciteit die in principe voldoende is voor een gemiddeld gezin. Voor eventuele extra benodigde elektriciteit hebben de woningen ook nog een "normale" elektriciteitsaansluiting.

Een mooi voorbeeld van hoe partnerschap tussen Sevagram, Wonen Zuid en Smeets Bouw kan leiden tot het samen bereiken van doelstellingen in de vorm van een energiezuinig zorgcomplex en energiezuinige sociale huurwoningen (SDG7 en SDG17).

Van het een komt het ander... Zorgcentrum Panhuys en 10 EPV woningen Hulsberg.

Projectdetails

Plaats Hulsberg
BVO 1499
Opdrachtgever Wonen Zuid