VB-Groep

Herontwikkeling Panhuys Hulsberg

Plaats Hulsberg
Opdrachtgever Sevagram
Bouwdirectie Process BBFM
Architect CroonenBuro5
Bekijk alle gegevens

Toekomstbestendige zorgwijk

Aanleiding
De Raad van Bestuur van Sevagram heeft in 2015 een richtinggevend visiedocument laten opstellen om op basis daarvan een weloverwogen strategische keuze te kunnen maken over de toekomstmogelijkheden van het sterk verouderd zorgcentrum Panhuys en de rol van Sevagram ten aanzien van haar dienstverlening voor kwetsbare ouderen. Omdat ouderen vanwege het overheidsbeleid momenteel veel langer zelfstandig thuis blijven wonen, komen zij pas in een veel later stadium naar een zorgcentrum. Met een veel hogere zorgzwaarte dan tot nu toe het geval is.

Selectie & ontwikkeling
Sevagram heeft, na een uitvoerige selectieprocedure in concurrentie, Smeets Bouw met haar zusterbedrijf CRA Vastgoed en ontwerppartner Croonenburo 5 geselecteerd als bouwteampartners om de uitwerking van de visie verder te onderzoeken en te concretiseren tot planvorming.

Smeets Bouw, verantwoordelijk voor het projectmanagement en de beoogde aannemer van de realisatieopgaves, heeft bijgedragen aan de concretisering tot een groot herontwikkelingsplan van de locatie Panhuys.
Na een succesvol gerealiseerde bestemmingsplanwijziging, met een zeer coöperatieve rol van de gemeente, is gestart met de sloopwerkzaamheden fase I (12 aanleunwoningen en één vleugel bestaande Panhuys). Vervolgens is het zorgcomplex voor Sevagram gerealiseerd, waarbij tijdens de bouw het resterende deel van het "oude" Panhuys in gebruik is gebleven.
In het voorjaar van 2020 startte Smeets Bouw met de realisatie van 10 grondgebonden woningen voor Woningstichting Wonen Zuid. De woningen zijn gerealiseerd als NOM woningen met EPV vergoeding en zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen.

Vastgoed transacties
Binnen de herontwikkeling vinden transacties plaats van één eigenaar naar liefst vijf toekomstige vastgoedeigenaren.

Nieuwbouw zorgcomplex t.b.v. eigenaar en zorgverlener Sevagram met 60 PG plaatsen voor mensen met dementie en vier 2-persoons zorgappartementen. Werkzaamheden reeds afgerond en zorgcomplex is volop in gebruik.

  • Verkoop perceel aan zorgaanbieder (Martha Flora) t.b.v. haar eigen ontwikkeling van een zorgcomplex voor 28 cliënten die zorg afnemen in het hoger zorgsegment.
  • Verkoop 30 te handhaven aanleunwoningen aan woningstichting Wonen Zuid.
  • Verkoop perceel aan woningstichting Wonen Zuid. Smeets Bouw heeft een turnkey overeenkomst met Wonen Zuid gesloten om 10 huurwoningen te realiseren.
  • Verkoop deel groenstrook aan de Gemeente, o.a. t.b.v. realisatie parkeerplaatsen.
  • Verkoop elektriciteit trafo aan Enexis.

Duurzaamheid
Het nieuwbouw zorgcomplex voor Sevagram werd gasloos gerealiseerd alsmede energieneutraal. Warmte- en koelte opwekking vindt plaats via bodemwarmtepompen en zonneboilers. De benodigde elektra voor warmte koude en overige gebouw gebonden installaties wordt opgewekt door eigen zonnepanelen op locatie. De 10 woningen worden gasloos gerealiseerd als NOM woningen met EPV vergoeding.

Zowel het zorgcomplex als de 10 woningen zijn door Smeets Bouw in BIM ontwikkeld met echte bouwelementen. Zowel architect, constructeur als installateurs bouwen digitaal met echte componenten (modelleren).

Door het werken in BIM worden faalkosten gereduceerd. Het werken met de "I" van BIM is de grote doelstelling van Smeets, het verwerven van de juiste hoeveelheden uit het model om zodoende de eigen calculatie, werkvoorbereiding maar ook de ketenpartners succesvol te laten participeren.

Klaar voor de toekomst
In 2021 is de laatste hand aan de realisatie gelegd en ligt in Hulsberg een gevarieerde toekomstbestendige zorgwijk. Een wijk waar sociale huurwoningen voor starters gerealiseerd, aanleunwoningen voor ouderen behouden en twee zorgaanbieders gehuisvest zijn.

Projectdetails

Plaats Hulsberg
Opdrachtgever Sevagram
BVO ca. 4.230 m²
Opdrachtgever Sevagram
Bouwdirectie Process BBFM
Architect CroonenBuro5