VB-Groep

Groot Onderhoud Rootstraat Oss

Plaats Oss
Opdrachtgever BrabantWonen
Programma Groot Onderhoud 69 grondgebonden huurwoningen

Technische én sociale opgave bij groot onderhoud in Oss

In de wijk Vlashoek in Oss verrichtten we in opdracht van BrabantWonen groot onderhoud aan 69 woningen. Bij 12 woningen voeren wij alleen het noodzakelijke onderhoud uit. De grondgebonden woningen uit de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw zijn weer helemaal up to date gebracht en verduurzaamd. Ook de begeleiding van huurders maakte deel uit van de opdracht.

De uitdaging bij dit groot onderhouds- en verduurzamingsproject was zowel van technisch/logistieke aard als van sociale aard. Het ging hier om verschillende typen woningen, verspreid door de wijk, die afhankelijk van de kwaliteit en het toekomstperspectief min of meer individueel op maat werden aangepakt.

Binnen en buiten

De werkzaamheden kende twee fasen. In de ene fase werd de schil aangepakt: voegwerk, gevelreiniging, kozijnen en deuren, hang- en sluitwerk, spouwmuren na-isoleren. Het dak werd geïsoleerd, nieuwe dakpannen, hemelwaterafvoer vervangen en losgekoppeld van het riool en in sommige woningen diende ook asbesthoudend dakbeschot te worden verwijderd. In de andere fase werd de binnenkant van de woningen aangepakt. Nieuwe badkamer, keuken en toilet, aanleg mechanische ventilatie en waar nodig werd elektra en meterkast vernieuwd.

Belangrijke rol huurderscoach

Ook de sociale opgave werd door BrabantWonen aan Huybregts Relou toevertrouwd. Eén van onze eigen huurderscoaches was onderdeel van het bouwteam. Bij de warme opname maakte zij kennis met de bewoners, om zo goed mogelijk in te schatten hoe huurders tegenover de aanpak van hun woning stonden en wat aan begeleiding nodig was. Zij informeerde, overtuigde en nam waar mogelijk weerstand en zorgen weg.

Voorzieningen voor bewoners

Onze huurderscoach regelde een aantal voorzieningen om de werkzaamheden voor de bewoners minder belastend te maken. Er werden woningen ingericht om te wassen, douchen en te logeren voor wie het onmogelijk was tijdens de werkzaamheden thuis te blijven. Huurders die even op verhaal wilden komen bij een kopje koffie, konden terecht in een rustwoning.

Wordt vervolgd

Ook de meest sceptische bewoners waren uiteindelijk dik tevreden met het resultaat. Zo ook de woningcorporatie, die gaandeweg het traject onderzocht hoe zij in de toekomst de samenwerking met vaste ketenpartners wil inrichten. Een tweede project met nog eens 20 woningen in de wijk staat op de agenda.

Inleven en aandacht geven, dáár gaat het om

Nieuwsgierig naar onze aanpak op zowel technisch als sociaal vlak? Lees het interview over de Rootstraat e.o. in Oss.

Lees interview

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO