VB-Groep

De Jonkvrouw Geldorp

Plaats Geldrop
Opdrachtgever WoonInc
Programma 69 appartementen
Bekijk alle gegevens

Nieuwbouw appartementen in een groene omgeving

Aan de rand van het bestaande park Beekweide in Geldrop Zes gehuchten worden zorgvoorzieningen voor ouderen gerealiseerd en een beperkt deel met intramurale zorg. In het hoofdgebouw van "De Jonkvrouw" komen sociale huurappartementen; de maandhuur daarvan ligt onder de grens waarbij huurders nog een beroep kunnen doen op huurtoeslag. Aan de zuidzijde van de fietstunnel komen drie woongebouwen met appartementen in de vrije sector.

Plannen aangepast is samenspraak met buurt:
"Een perfect voorbeeld van burgerparticipatie", zo wordt door meerdere partijen geuit. Belanghebbenden zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw in Geldrop. De opmerkingen die naar voren zijn gebracht zijn basis voor het uiteindelijke stedenbouwkundige ontwerp. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van een actieve klankbordgroep. De ideeën zijn verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan van Diederendirrix architecten.

Het resultaat is een breed gedragen plan van circa 200 woningen. Een afwisseling van huur- en koopappartementen voor ouderen met daarbij een ontmoetingsruimte en maatschappelijke voorziening.

Projectdetails

Plaats Geldrop
Opdrachtgever WoonInc
Programma 69 appartementen
Architect Diederendirrix Architecten