VB-Groep

195 woningen NOM 't Ven Eindhoven

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Woningstichting thuis
Programma 195 woningen

Technische en sociale opgave in Groot Onderhoud

Het project is gerealiseerd vanuit een bouwcombinatie. Deze combinatie bestaat uit Huybregts Relou en Van Santvoort Bouw te Veldhoven. Samen vormen zij met de opdrachtgever het team "Thuis in het Ven".

'thuis investeert in 304 woningen in 't Ven waarvan 195 woningen worden gerenoveerd en voor de resterende woningen komt vervangende nieuwbouw. Bewoners maken samen de buurt. Zij wonen er, zij leven samen in hun straat, hun buurt, hun wijk. 'thuis maakte samen met bewoners de plannen voor de verbetering van de woningen. Hierbij was het belangrijk dat de woningen betaalbaar bleven. Medio 2017 heeft 'thuis een tender uitgeschreven waar diverse marktpartijen waren uitgenodigd om de technische zowel sociale renovatie uit te voeren.

Het modelblok, welke bestaat uit negen woningen, gerealiseerd. 'thuis heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en deze ambitie wordt zoveel mogelijk ingevuld. Buiten de binnenrenovatie welke op bewonersniveau wordt uitgevoerd is er een complete nieuwe geïsoleerde buitenschil omheen, dak vernieuwd inclusief zonnepanelen. Bestaande kozijnen worden vervangen inclusief drievoudig isolatieglas. De kruipruimte is ook geïsoleerd. Tevens zijn de woningen all-electric gemaakt. Al deze ingrepen leiden er toe dat de woningen gasloos zijn. Buiten de technische opgave is de totale bewonerscommunicatie in onze handen.